Predčasná puberta: Zistite, čo sa deje s vašim dieťaťom!

predčasná puberta detí

Prejavuje sa asi u  0,6 % všetkých detí. Približne polovica z nich je mladšia ako 6 rokov a častejšie sa týka dievčat ako chlapcov. Aj takto by sa v skratke dala opísať predčasná puberta. Kedy hovoríme o tomto stave? A čo sa s ňou dá robiť?

Predčasnú pubertu, ako ju  spoznať?

Definuje sa rozvojom niektorých znakov puberty pred 8. rokom života u dievčat a pred 9. rokom života u chlapcov. Medzi hlavné prejavy patrí zrýchlený rast či celkový vývoj. Predčasne dospievajúce dieťa môže byť spočiatku vyššie a celkovo mohutnejšie, ako jeho vrstovníci či spolužiaci v triede. 

predčasná puberta u detí

…kostný vek dieťaťa odráža odhad ďalšieho rastu, preto môžeme približne určiť telesnú výšku dieťaťa v dospelosti – ide o stanovenie rastového odhadu. Vyšší vzrast predčasne dospievajúceho dieťaťa neznamená, že toto dieťa bude vysoké aj v dospelosti. Naopak, ak nie je včas začatá liečba, môže dôjsť k predčasnému uzáveru rastových štrbín, predčasnému ukončeniu rastu a k menšiemu vzrastu, ako by zodpovedalo dedičným predpokladom. Cieľom liečby je preto nielen dočasne zastaviť predčasný pubertálny vývoj, ale aj oddialiť uzáver rastových štrbín a predĺžiť čas rastu,” uvádza ipsen.sk

Druhy predčasnej puberty

Predčasná puberta je stav, ktorý môže mať rôzne formy i rôzne spúšťače. Niektoré príčiny už vedci dokázali odsledovať a odhaliť, niektoré sú však stále záhadou. Aké sú teda druhy predčasnej puberty?

  • Centrálna predčasná puberta, v tomto prípade mozog prestáva kontrolovať tvorbu hormónov a nastupuje tvorba hormónov, vedie k rozvoju puberty. Pohlavné orgány u oboch pohlaví začínajú s tvorbou pohlavných hormónov, ktoré majú za následok vývoj pohlavných znakov. Vzniká bez zjavnej príčiny. 
  • Organicky podmienená predčasná puberta, objavuje sa pri poškodení mozgu. Napríklad pri nádoroch či úrazoch. 
  • Ťažká hypotyreóza, kedy je poškodená alebo znížená funkcia štítnej žľazy. Dá sa podchytiť ak sa nasadí včasná a skorá liečba. 
  • Silver – Rousel syndróm, ide o genetickú poruchu, ktorá je spojená s  predčasnou pubertou. 

chlapec a puberta

Známe príčiny predčasnej puberty

Príčinou podľa výskumu býva často nádor, u dievčat je dôvod až v 80 % prípadov neznámy. Podľa endokrinológov môže za predčasnú pubertu sčasti aj strava, ktorú deti prijímajú. Mnoho potravín obsahuje hormonálne látky, ktoré môžu nevhodne ovplyvňujú na normálny vývoj detí. 

  • rôzne úrazy – poranenia hlavy, detská mozgová obrna, následok infekcie 
  • defekt mozgu, napríklad pri pôrode
  • chemoterapia či iné ožarovanie
  • operácia centrálnej nervovej sústavy 
  • nádory na mozgu, mieche 
  • genetika a rodinná predčasná puberta 

Ako zistiť, že ide o predčasnú pubertu?

Príznaky predčasnej puberty sú rovnaké, ako u tej klasickej. Ide najmä o rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. Teda prsia, maternica, vagína, ochlpenie, predčasná menštruácia, zrýchlený rast a vyzrievanie kostí či akné.

Dôležité je tiež sledovanie rastového zrýchlenie. To počas predčasnej puberty prichádza skôr, ale trvá kratšie. Konečná výška je menšia, ako bolo spomenuté vyššie.

dieťa

Deti, u ktorých je podozrenie na  predčasnú pubertu musia podstúpiť vyšetrenie u endokrinológa, aby sa podozrenie na túto diagnózu potvrdilo. Taktiež sa zisťuje anamnéza v rodine, genetika, puberta u matky. Ak ju mala skoro, je možné, že skôr nastúpi aj u jej detí. 

Endokrinologické vyšetrenia odhalia hormonálny profil dieťaťa. Nezabudnite na návšteva u gynekológa či vyšetrenie brucha. Ale aj rtg snímka zápästia, na zistenie kostného veku a zrelosti kosti.

Liečba predčasnej puberty

Po absolvovaní všetkých vyšetrení a po diagnostikovaní predčasnej puberty nasadí lekár vhodnú liečbu. Najčastejšie sa používajú hormóny, tzv. antihormóny, ktoré  spomaľujú rast i rozvoj puberty. Účinnosť liečby však závisí aj od toho, či bola diagnóza a liečba nasadená včas.

Ak ste rodičmi detí v ohrozenom veku, nespoliehajte sa na “polopravdu”, že deti v dnešnej dobe dospievajú skôr. Ak máte podozrenie, že sa dieťa začalo inak správať a dokonca sa objavujú aj ďalšie príznaky puberty priskoro, určite vyhľadajte pediatra. 

Zdroje:
Zdroj obrázkov: pixabay, freepik
https://mamaaja.sk/chore-dieta/choroby-deti/pohlavne-organy/predcasna-puberta
http://www.ipsen.sk/informacie-pre-siroku-verejnost/predcasne-dospievanie