VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Pravidlá a podmienky používania Wellness Magazín

Používaním webových stránok www.wellness.sk súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami používania. Svoj nesúhlas môžete dať jednoducho najavo tým, že webové stránky a iné média spoločnosti Mako s.r.o. nebudete navštevovať. Nasledujúce podmienky sú platné od 1.12.2017.

Konzumácia obsahu

Obsah serveru Wellness magazín slúži ako informačný obsah v rámci vyššie uvedených informačných médií. Cieľom médií je informovať čitateľa o aktuálnom dianí v rámci tematicky cieleného obsahu, ktorého tematickosť zaručuje štýl daného média.

Obsah stránok Wellness magazín, ktorý patrí spoločnosti Mako s.r.o. je písaný v najlepšej dobrej vôli všetkých redaktorov a prechádza kontrolou šéfredaktora. Napriek tomu sa môže stať, že sa do obsahu dostane faktická chyba. Zverejnené texty nemusia slúžiť ako stopercentný zdroj informácií, preto odporúčame si informácie overiť.

V rámci obsahu serveru Wellness magazín a ďalších médií patriacich spoločnosti Mako s.r.o. nájdu čitatelia taktiež návody, ktoré slúžia výhradne k osobným potrebám čitateľov. Redakcia ani prevádzkovateľ serveru nenesie žiadnu morálnu alebo právnu zodpovednosť za použitie publikovaných návodov. Aj keď sú všetky návody písané v najlepšom možnom úmysle, môže sa v krajných prípadoch stať, že nebudú funkčné. Rovnako eventuálne hrozí, že pri aplikovaní návodov a postupov dôjde k poškodeniu majetku, zriedkavo i zdravia čitateľa a iných osôb. Čitatelia uskutočňujú všetky postupy výhradne na vlastnú zodpovednosť. Redakcia ani prevádzkovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť.